Uzyskaj już teraz swój osobisty dostęp

  SUKCES MA SZEŚĆ LITER: ZRÓB TO!”
  J.W. Goethe

   

  Ochrona majątku, wydajność i dywersyfikacja dzięki cyfrowemu zarządzaniu aktywami w centrum finansowym Liechtenstein


  Twój zysk stoi na pierwszym planie. Twoje aktywa są inwestowane w akcje i obligacje wybitnych firm zgodnie z zasadami inwestowania w wartość (value investing), aby osiągnąć ponadprzeciętne wyniki w długim okresie, zawsze koncentrując się na najlepszych z najlepszych.


  Liechtenstein jest wysoce stabilnym, szeroko zróżnicowanym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej w sercu Europy i jest jednym z 10 krajów na świecie o ratingu AAA. Liechtenstein, jako państwo niebędące członkiem UE, nie ponosi żadnego ryzyka związanego z odpowiedzialnością w ramach EMS.


  Ze względu na ramy gospodarcze i polityczne, centrum finansowe Liechtenstein oferuje specjalne przywileje i liczne korzyści, zwłaszcza w porównaniu z Niemcami i UE, a także przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa środków powierzonych przez klientów.


  Kto chce skutecznie chronić swoje aktywa, powinien szeroko rozłożyć swoje inwestycje, skutecznie dywersyfikować je w różnych krajach, regionach i klasach aktywów przy konsekwentnej minimalizacji ryzyka, opcjonalnie poprzez integrację nowoczesnych technologii, jak również możliwość zarządzania rachunkami powierniczymi poza UE w Księstwie Liechtensteinu.